N.V.P.V. Alkmaar

Biedingen

Kopie schriftelijke biedingenlijst  

Schriftelijke biedingen

Ondergetekende:............................................................................

Adres:............................................................................................

Postcode:................ Woonplaats:..................................................

Tel.:...............................................................................................

Email:............................................................................................

Verzoekt, voor hem / haar de navolgende nummers op de hem / haar bekende voorwaarden te kopen.  
Gekochte kavels worden   wel / niet afgehaald

Handtekening:

 

 

Schriftelijke biedingen, voorzien van handtekening, tot uiterlijk woensdag

Kavelnr.

Bod

Opbrengst

 

Kavelnr.

Bod

Opbrengst