N.V.P.V. Alkmaar

De Kaaspost

Welkom

 Bij onze 39e Grote Veiling.

 Al sinds lang organiseert de NVPV Alkmaar jaarlijks een

 "Grote Veiling".

Dit jaar weer ruim duizend kavels van heel verschillend karakter, kwaliteit en prijs.

We hopen dat er ook dit jaar weer het e.e.a. voor u bij is.

Wie zien u graag op onze kijkavond of -ochtend en hopen dat u actief op onze veiling aanwezig zult zijn.

  

Sip Wiebenga

voorzitter NVPV Alkmaar

tel. 072 506 5351 of 0653 296 350

e-mail: info@nvpv-alkmaar.nl

 

http://www.clipartsalbum.nl/cliparts/koffie%20en%20thee/77508.jpg


Uiteraard wordt er tijdens de kijk- en veilingdagen ook aan de inwendige mens gedacht.

U kunt aan de bar terecht voor soep, een broodje en uiteraard koffie, thee en diverse drankjes.


Locatie

Ook dit jaar houden wij onze veiling in het wijkcentrum "de Rekere 2.0" .
Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar.  LET OP ONZE BORDJES.

Praktische zaken

De parkeerruimte bij Stichting de Rekere 2.0 is beperkt maar we doen ons best om te zorgen dat er ook dit jaar gebruik gemaakt kan worden van het parkeer-terrein van het Clusiuscollege (de buren) rechts.

Op vrijdagavond mag u vanaf 19.30 uur en op zaterdagochtend vanaf 9.30 uur de kavels inzien, komt u a.u.b. niet vroeger, u mag dan de zaal niet in, om de vrijwilligers die uitleggen en controleren niet te storen.

Biednummers worden op zaterdagochtend vanaf 12.00 uur uitgegeven.

Biedbriefjes voor schriftelijk bieden kunnen tot uiterlijk 11.00 uur worden ingeleverd bij de secretariaatstafel vraagt u naar de heren Jaap Cohen of Reijer de Regt

Wilt u tijdens de veiling niet "gezellig" gaan zitten praten met elkaar omdat het nog even duurt voordat de kavels waarvoor u komt aan de beurt zijn.

Dit stoort niet alleen de veilingmeester en de schrijvers maar ook de bieders die op willen letten wanneer  “hun”  kavel onder de hamer komt.

Als u wilt praten loop dan s.v.p. even de zaal uit.

U mag tussentijds afrekenen, maar pas op het moment dat het laatste kavel dat aan u is toegeslagen 100 nummers voorbij is. Eerder komen heeft geen zin omdat n en ander eerst in het veilingsysteem verwerkt moet zijn.

Als u tijdens de veiling iets te drinken gaat halen of uw kavels gaat afrekenen houdt u dan s.v.p. ook rekening met het feit dat de veiling gewoon doorgaat!

Om ook dit jaar de kosten laag te houden, zodat we met maar een klein percentage (5%) OPGELD kunnen werken, is het niet mogelijk om uw aankopen te pinnen. Graag contante betaling dus.