N.V.P.V. Alkmaar

De Kaaspost

Schriftelijke biedingen

Ondergetekende:............................................................................

Adres:............................................................................................

Postcode:................ Woonplaats:..................................................

Tel.:...............................................................................................

Email:............................................................................................

Verzoekt, voor hem / haar de navolgende nummers op de hem / haar bekende voorwaarden te kopen.   Gekochte kavels worden   wel / niet afgehaald

Handtekening:

 

 

Schriftelijke biedingen, voorzien van handtekening, tot uiterlijk woensdag

24 oktober opsturen aan dhr. J. Cohen, Grootschermerweg 3, 1843 HE Grootschermer. Inleveren op de kijkdagen kan ook tot uiterlijk zaterdagochtend 11.00 uur.

Kavelnr.

Bod

Opbrengst

 

Kavelnr.

Bod

Opbrengst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download dit document SchriftelijkeBiedingen.pdf